کمیته های معاونت بین الملل

1-کمیته پذیرش دانشجوی خارجی

این کمیته تحت نظارت شورای آموزش بین الملل اقدامات لازم در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی را ساماندهی می نماید. حسب مجوزهای صادره برای دانشگاه اعضای کمیته پذیرش دانشجوی خارجی متشکل از معاونین بین الملل، آموزشی و فرهنگی دانشجویی دانشگاه، رئیس دانشکده مربوطه و مدیر گروه مربوطه یا نماینده گروه می باشند. 

2- کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی

این کمیته تحت نظارت شورای آموزش بین الملل، تدوین برنامه های آموزشی جدید بر اساس نیاز کشورهای مختلف را ساماندهی می کند. اعضای کمیته تطبیق شامل معاونین بین الملل و آموزشی دانشگاه، مدیر اداره کل آموزش دانشگاه، مدیران تحصیلات تکمیلی علوم پایه و بالینی دانشگاه، رئیس دانشکده مربوطه، مدیر گروه مربوطه، دبیران شورای آموزش تخصصی وزارت بهداشت حسب مورد و دبیر شورای عالی برنامه ریزی معاونت آموزشی وزارت بهداشت می باشند.
لازم به توضیح است که حسب مجوز صادره توسط وزارت بهداشت، دانشگاه می تواند با تشکیل کمیته های تطبیق نسبت به تدوین برنامه های آموزشی جدید، متناسب با نیاز کشور های مختلف اقدام نماید.   
 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی