مدیر اجرایی معاونت بین الملل

بهروز به نژاد
تحصیلات: کارشناس ارشد علوم حدیث
شماره تماس:07132122882
پست الکترونیک
:bbehnezhad@sums.ac.ir 
 
سوابق مدیریتی و اجرایی:
       
مدیر اجرایی معاونت بین الملل از فروردین 94 تا کنون
مدیر مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب از تیر 93 تا کنون

مدیر امور هماهنگی و پیگیری حوزه ریاست 93
مدیر مرکز آموزشی درمانی خلیلی 91-90
مدیر اجرایی هیئت جذب و انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه 90-86
مدیر ساختمان مرکزی دانشگاه 86-83

 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی