همکاران معاونت بین الملل

فروزان جلالی

سمت: کارشناس آموزش معاونت بین الملل

مدرک تحصیلی: کارشناس فیزیک

تلفن تماس: 07132127540

پست الکترونیک: jalalif@sums.ac.ir  


 
 نجمه خبیر

سمت: مسئول دفتر و دبیرخانه معاونت بین الملل

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی بالینی

تلفن تماس: 07132122884

پست الکترونیک: dpt2529935701@sums.ac.ir

 
 امیر شهابی
سمت: کارشناس رابط آموزشی معاونت بین الملل در دانشکده پزشکی
شماره تماس: 32305884 داخلی 3235
مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

پست الکترونیک:
ashahabi28@sums.ac.ir

 
رویا احمدی

سمت: سرپرست امور مالی معاونت بین الملل

شماره تماس:  07132127560

تحصیلات: کارشناس حسابداری
 

 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی