معاون بین الملل دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر نصراله عرفانی

تحصیلات: دکترای تخصصی (PhD) ایمونولوژی پزشکی

مرتبه علمی: استاد دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات سرطان

دکتر عرفانی

سوابق مدیریتی و اجرایی: 

  معاون بین الملل دانشگاه از بهمن 93 تا کنون
  مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی پزشکی،معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه از آبان 93 تا فروردین 94  
  رئيس آزمايشگاه ها و دبیر شوراي عالي علوم نوين دانشگاه از دیماه 91  تا بهمن 93 
  مسئول امور آموزشي و هيات علمي مراکز تحقيقاتي دانشگاه از خرداد 90 تا کنون
  معاون پژوهشي مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان از تیر 91 تا کنون
  معاونت اجرایی و قائم مقام رییس مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان از خرداد 87 تا کنون
  عضو شورای دانشگاه
  عضو هیت ممیزه آموزشی دانشگاه
  عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 عضو و دبیر کارگروه صلاحیت علمی اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه

 تلفن دفتر:   07132122884       پست الکترونیک:  erfanin@sums.ac.ir       رزومه: دانلود 
 

 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی