کلیات فرآیند جذب دانشجویان بین الملل

با توجه به تائیدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز می تواند در رشته مقاطع مختلف با شرایط خاص نسبت به جذب دانشجویان خارجی در قالب پذیرش آزاد اقدام نماید. برای رشته مقاطع مصوب نیاز به اخذ مجوز جدید از وزارت بهداشت نمی باشد. ظرفیت پذیرش حسب مجوز های  وزارتی، پیشنهاد گروه و تائید نهایی شورای آموزش بین الملل تعیین می گردد، اما هرگز بیش از ظرفیت درخواستی گروه مربوطه نخواهد بود. برای رشته مقاطع غیر مصوب که حسب نیاز کشورهای مختلف در دانشگاه طراحی و پیشنهاد می شود، درخواست گروه / مرکز تحقیقات مربوطه در کمیته تطبیق معاونت بین الملل دانشگاه مشتکل از معاونت آموزشی، معاونت بین الملل، رئیس دانشکده مربوطه، اساتید صاحب نظر و مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان وزارت بهداشت بررسی و در صورت تصویب از طریق سایت انگلیسی معاونت بین الملل (ویژه پذیرش دانشجویان خارجی ) و نیز سایت ملی Education Iran (در دست احداث) اعلام شده و تبلیغات بین المللی صورت می پذیرد.


کره زمین
فرایند جذب دانشجویان خارجی دکترای عمومی در دانشگاه (پزشکی – دندان پزشکی – داروسازی)

فرايند جذب دستياران تخصصي، فوق تخصصي و دانشجويان تحصيلات تكميلي خارجي در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی