بازدید کمیته ارزیابی آموزش بین الملل قطب 5 از امکانات حوزه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویر احمد1398-9-10

پیرو درخواست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد کمیته ارزیابی آموزش بین الملل قطب 5 متشکل از معاون و مدیران حوزه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت بررسی زیرساخت ها ،تبادل تجربیات و بحث و تبادل نظر از دانشگاه علوم پزشکی این استان بازدید نمودند.

در جریان این بازدید زیر ساخت های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج جهت جذب دانشجویان خارجی و توسعه روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه مشترک با رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه مزبور درخصوص ارتقای این زیرساخت ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین الملل دانشگاه ،آقای دکتر پرویز یزدان پناه رئیس دانشگاه یاسوج ضمن ارائه بخشی از توانمندی های آن دانشگاه آمادگی آن دانشگاه برای جذب دانشجویان خارجی درقالب قوانین و آئین نامه های وزارتی و در چهارچوب فرایندهای بین المللی سازی مرتبط با دانشگاه های قطب   5  را اعلام نمودند.

در ادامه جلسه آقای دکتر صالحی مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن برشمردن فعالیت های انجام شده درخصوص توسعه زیرساخت های بین الملل، به امکانات رفاهی و شبکه ای موجود که از الزامات ورود به این حوزه می باشد توضیحاتی ارائه نمودند .معاونین آموزشی،پژوهشی،توسعه و فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز در سخنانی به تشریح زیرساخت های مرتبط به توسعه بین الملل حوزه مربوط به خود پرداختند.

در ادامه جلسه دکتر نصراله عرفانی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مسئول بسته بین المللی آموزش دانشگاه های قطب 5 ، ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به تشریح سایر ملزومات مرتبط به این امر پرداختند و مدیران حوزه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن برشمردن تجربیات این دانشگاه درخصوص همکاری فی مابین تبادل نظر نمودند.

در پایان جلسه، ضمن بازدید از امکانات خوابگاهی آن دانشگاه ، مقرر شد اقدامات لازم براساس توافق های جلسه توسط مسئولین مربوطه در دانشگاه یاسوج انجام شده و جلسه مجددی جهت بررسی توسعه زیرساخت ها در آن دانشگاه برگزار گردد.

 


نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی