طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره‌گيري از ذخاير علمي دانشمندان و متخصصان ايراني غيرمقيم (که از این پس "محقق" نامیده می شوند) اين طرح همکاری به منظور انتقال دانش، تجربه، و ايده‌هاي فناورانه به کشور توسط معاونت امور بين‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری‌دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و فناوری منتخب کشور به‌عنوان "پایگاه تخصصی همکار اجرا میگردد تا در قالب حمایت از انجام دوره‌هاي علمي و تحقيقاتي همچون پسادكتري، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، تعريف پروژه‌هاي فناوري كوتاه مدت و بلندمدت و برگزاري سخنراني‌ها و كارگاه‌هاي تخصصيبه ارتباط موثر محقق و مراکز علمی و فناوری برگزيده کشور ياري نمايد.
 
  ماده 1: تعاریف
براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي ذيل در اين آئین نامه رعايت مي‌شود:
 الف- معاونت: معاونت امور بين‌الملل و تبادل فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 ب- پايگاه تخصصي همکار: ‌دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی و فناوری منتخب
 ج- دانشگاههای برتر : 200 دانشگاه برتر دنيا
 د- دانش‌آموختگان: فارغ‌التحصيلان دوره دكتراي تخصصی (PhD)یکی از دانشگاه¬های برتر دنیا كه ترجيحاً از مدت فارغ‌التحصيلي ایشان بيش از 3 سال نگذشته باشد.
 ز- اساتيد: اساتید (اعم از استاد تمام، دانشیار و یا استادیار) برجسته ايراني شاغل در یکی از دانشگاه¬های برتر دنیا
 ه- متخصصان و كارآفرينان: مديران، مشاوران،کارشناسان و سهامداران شركت‌هاي معتبر دانش‌ بنیان دنيا و كارآفرينان ايراني غيرمقيم در حوزه‌هاي فناوري
ماده 2- اهداف
2-1-    استفاده از ظرفيت علمي و پژوهشي متخصصان و دانشمندان برجسته ايراني غيرمقيم در مراكز علمي، فناوري و صنعتي كشور
2-2-    ترغيب، تسهیل و ايجاد انگيزه براي بازگشت دانش‌آموختگان و محققان غيرمقيم به کشور
2-3-    ارتقاي سطح علمي و پژوهشي پایگاه تخصصی همكار‌
2-4-    فراهم سازی شرایط مناسب جهت جذب و توسعه فناوريهاي نوظهور و پیشرفته در كشور
2-5-    فراهم نمودن شرایط جذب مهارت‌ها، تکنیک‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصین ایرانی غیرمقیم به داخل کشور
2-6-    کمک به تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری پیشرفته 

ماده 3- حمايت از دوره پسا دکتری
3-1-    دانش‌آموختگان دوره دکتری در يكي از دانشگاه‌‌های برتر خارج از کشور می توانند  به مدت 12 ماه از اين حمايت استفاده نمايند؛
تبصره 1: متقاضیانی که دوره پسادکتری خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌های برتر خارج از کشور گذرانده‌اند نیز می‌توانند از این حمایت استفاده نمایند؛
تبصره 2: بررسی تمدید قرارداد محقق برای سال دوم در صورت احراز یکی از شرایط ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:
فایلینگ حداقل یک پتنت معتبر بین المللی
انتشار حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین‌المللی (حداقل یک نشریه Q1)
ایفای نقشی مؤثر در یک پروژه‌ کاربردی منجر به تولید محصول (با تقاضای پایگاه و ارائه ادله به معاونت)
تبصره 3 : درصورت عدم احراز هيچ يك از شرايط مذكور و درخواست استاد ميزبان جهت تمديد قرارداد، تصميم‌گيري در اين خصوص توسط كارگروه تخصصي مربوطه در معاونت پس از بررسي و ارزيابي عملكرد محقق صورت مي‌گيرد.
3-2-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقيقاتی توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می شود.
3-3-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می باشد:
3-3-1- اختصاص مبلغ ماهانه  37،500،000 ریال (به ميزان حقوق استاديار پايه یک در دانشگاه تهران) پس از کسر کلیه کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزايا به دانش‌آموخته به ‌مدت 12 ماه
3-3-2- اختصاص مبلغ 200 ميليون ريال به‌ پايگاه تخصصی همكار برای هر يك از دانش آموختگان به ‌عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري
تبصره 4
: اعتبار پژوهانه می‌بایست تنها در جهت پیشبرد اهداف پروژه تحقیقاتی دوره پسادکتری و در زمینه‌هایی از قبیل خرید مواد، قطعات، تجهيزات رايانه ای، تجهیزات آزمایشگاهی با پیشنهاد استاد میزبان و موافقت پایگاه تخصصی همکار هزینه گردد.
تبصره 5: لوازم خریداری شده در قالب اعتبار پژوهانه متعلق به پایگاه میزبان خواهد بود.
3-3-3- ارائه بیمه‌های اشتغال و تکمیلی توسط بنیاد ملی نخبگان به هر يك از دانش آموختگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت حداکثر 12 ماه
تبصره 6: افراد تحت تکفل متقاضی نیز  می توانند از مزایای بیمه پایه و تکمیلی بهره مند گردند.
3-3-4- اختصاص کمک هزینه سفر جهت ارائه مقاله شفاهی در کنفرانسهای بین المللی معتبر به پایگاه تخصصی همکار به عنوان اعتبار پژوهانه سفر خارجی به هر يك از دانش آموختگان بر اساس جدول ذیل؛


نوع هزینهبلیط پرواز تا 4 ساعتبلیط پرواز تا 8 ساعتبلیط پرواز بیش از 8 ساعت
مبلغ حمایتی20 میلیون ریال30 میلیون ریال50 میلون ریالتبصره 7: کمک هزینه سفر خارجی تنها یک‌بار در سال و برای شرکت محقق در رویدادهای علمی مرتبط با حوزه تخصصی وی و با تایید پایگاه تخصصی همکار قابل ارائه می‌باشد.
تبصره 8: هزینه بلیط پرواز تنها بر اساس ساعت پرواز می باشد و اقامت فرودگاهی را شامل نمی گردد.
3-3-5-    اختصاص فضای استقرار برای دانش آموخته جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمايشگاهی و مشاوره علمی و فناوری توسط پايگاه تخصصي همكار به متقاضي شامل: دفتر كار مستقل، دسترسي به آزمايشگاه وكتابخانه، كارت تردد و دسترسي به امكانات ورزشي و رفاهي
3-3-6-    اختصاص اعتبار تا سقف 50 میلیون ریال جهت استفاده دانش آموخته از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی كشور
تبصره 9: درصورت عدم نیاز به بهره‌مندی متقاضی از تسهیلات فوق این مبلغ در قالب گرنت پژوهشی پرداخت خواهد شد.
3-3-7-    تخصیص مبلغ 15،000،000 ریال به ازای جذب هر متقاضی پسادکترا به پایگاه تخصصی همکار جهت پرداخت 10،000،000 ریال به نماینده پایگاه به عنوان کارانه و 5000000 ریال برای هزینه های جاری پایگاه
تبصره 10: انتخاب اساتید میزبان بر اساس اولویتهای علمی و فناورانه توسط پایگاه تخصصي همكار یا به درخواست دانش‌آموخته و با رعایت قوانین داخلی پایگاه تخصصی همکار انجام خواهد شد.
تبصره 11: در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همكار بر اساس رزومه، دانش‌آموختگان ایرانی غیرمقیم دانشگاه‌هاي خارج از کشور غير از بند 1 ماده 3 نيز مي‌توانند از حمايت پسادكتری بهره‌مند شوند.
تبصره 12: برای هر دانش آموخته در سال 2 ماه مرخصی شامل یک ماه مرخصی استحقاقی(شامل کلیه تعطیلات دانشگاهی و رسمی) و یک ماه مرخصی جهت انجام فرآیند ارزیابی مدارک تحصیلی و شغل‌یابی متقاضی با هماهنگی پایگاه در نظر گرفته می شود.
تبصره 13: امکان استفاده از تسهیلات پسادکتری و فعالیت های فناورانه به طور همزمان وجود ندارد.

ماده 4- حمايت از دوره فرصت مطالعاتی
4-1-    اساتيد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت در یکی از 200 دانشگاه برتر دنیا می توانند به مدت حداقل 6 ماه تا 12 ماه از اين حمايت استفاده نمايند.
4-2-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپزال تحقيقاتی توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می شود.
4-3-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می باشد:
4-3-1-    اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران به پايگاه تخصصي همكار جهت پرداخت حقوق و مزايا به استاد به مدت حداقل 3 ماه تا يكسال
4-3-2-    اختصاص كمك هزینه سفر به استاد بر اساس جدول شماره 1 به پايگاه تخصصي همكار
4-3-3-    اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال جهت کمک هزینه اقامت استاد به پایگاه تخصصی همکار درصورت نیاز استاد
4-3-4-    اختصاص مبلغ حداکثر 600 ميليون ريال متناسب با مدت دوره و نوع پروژه به‌ پايگاه تخصصی همكار برای هر استاد به ‌عنوان اعتبار پژوهشي و فناوري
4-3-5-    ارائه بیمه اشتغال و تکمیلی به استاد توسط بنیاد ملی نخبگان از تاریخ شروع قرارداد به مدت حداکثر 12 ماه
4-3-6-    اختصاص فضای استقرار به استاد جهت بهره مندی از امکانات تخصصی و آزمايشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پايگاه تخصصي همكار

ماده 5- حمايت از همكاري با اساتيد مدعو و معين
5-1-    اساتيد دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی برتر خارج از کشور با سابقه تدریس تمام وقت می توانند به مدت یک ماه تا یک سال از اين حمايت استفاده نمايند.
5-2-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی و سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي معتبر خارج از کشور توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می¬شود.
5-3-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می باشد:
5-3-1-    اختصاص كمك هزینه سفر به استاد بر اساس جدول شماره 1 به پايگاه تخصصي همكار
5-3-2-    اختصاص مبلغ معادل با حقوق دريافتی اساتيد دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران به پايگاه تخصصي همكار جهت پرداخت حقوق، مزايا، بيمه و ماليات به اساتيد
5-3-3-    اختصاص مبلغ ماهیانه 30 میلیون ریال ماهیانه جهت کمک هزینه اقامت استاد به پایگاه تخصصی همکار درصورت نیاز استاد

ماده 6- حمايت از برگزاري سخنراني و كارگاه‌هاي تخصصي
6-1-    اساتيد، متخصصان ، كارآفرينان و دانشمندان ايراني غيرمقيم می¬توانند از اين حمايت استفاده نمايند.
6-2-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی و بر اساس موضوع پيشنهادی سخنرانی يا کارگاه توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می¬شود.
6-3-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می¬باشد:
6-3-1-    اختصاص كمك هزينه سفر به متقاضيان بر اساس جدول شماره 1 توسط معاونت
6-3-2-    فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه يا سمينار در محيط تخصصی مناسب و با حضور دست اندرکاران علمی و حرفه‌ای مرتبط توسط پایگاه تخصصی همکار
6-3-3-    تبصره 14: اعطای این حمایت تنها برای یکبار در سال امکان پذیر می‌باشد.
تبصره 15: در شرايط خاص و با تأييد پايگاه تخصصي همكار بر اساس رزومه و تأیید معاونت، امکان پرداخت کمک هزینه سفر تا دو برابر  سقف تعیین شده امکان پذیر مي‌باشد.

ماده 7- حمايت از فعاليت‌های فناورانه (شرکت‌های دانش بنيان)
7-1-    متخصصان و كارآفرينان ايراني غيرمقيم با سمت كارشناس، مشاور،‌ محقق بخش R&D و يا مدير در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمي، فناوري، پژوهشي و صنعتي خارج از كشور می توانند از اين حمايت استفاده نمايند.
7-2-    متخصصان با مدرک دکتری تخصصی و سوابق کاری در بخش R&D میتوانند با شرایط ماده 4 در پایگاه‌های تخصصی همکار و یا شرکتهای دانش بنیان معتبر دارای بخش R&D جذب شوند. تأیید جذب و حدود استفاده از حمایت¬ها بر حسب مورد توسط معاونت تعیین خواهد شد.
7-3-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی، و بر اساس طرح کسب و کار فناورانه توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می شود.
7-4-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می باشد:
7-4-1-    اختصاص مبلغ 1 ميليارد ريال به متخصص و يا كارآفرين جهت هزینه‌های خرید تجهیزات،  جذب نیروی انسانی و هزینه اجاره محل طرح دانش‌بنيان تاييد شده توسط پايگاه تخصصي همكار با شرط ثبت اختراع در سازمان های معتبر خارجی و یا داخلی و یا  سابقه اجرای طرح مشابه توسط متقاضی و تولید محصول و یا خدمات دانش بنیان
7-4-2-    حمايت مالی در قالب مکانيزمهای مصوب (نظير پيش خريد)
7-4-3-    تسهیل در روند دریافت وام کم بهره از طریق معرفی به صندوق نوآوری و شکوفایی ‌در صورت تأسيس شركت‌ دانش بنيان
7-4-4-    حمايت از استقرار در پارك‌هاي فناوري و مراكز رشد طرف قرارداد و همچنين ارايه مشاوره به منظور تکميل و ارتقاء طرح کسب و کار با توجه به نيازها و توانايي¬های بومی
7-4-5-    تسهيل ارتباطات با مراکز مصرف کننده، پژوهشی و صنعتی ذيربط
تبصره 16: یکی از موارد ذيل مي‌بايست به‌عنوان خروجي طرح فناورانه به معاونت ارائه گردد:
-    ثبت شركت و احراز صلاحيت به عنوان شركت دانش‌بنيان
-    تولید محصول اولیه (Prototype)
-    انتقال دانش و يا فناوري جديد
تبصره 17: امکان همزمان گذراندن تسهیلات پسادکتری، اساتید مدعو، فرصت مطالعاتی و نظام وظیفه با فعالیت های فناورانه وجود ندارد.

ماده 8- اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان و شرکتهای زايشي ( Spinoff) دانشگاه‌ها
8-1-    متخصصان و محققان بخش R&D می توانند با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و با سابقه فعالیت در شرکت‌های دانش‌بنیان معتبر بین المللی  از اين حمايت استفاده نمايند.
8-2-    گزينش نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های اجرایی، علمی و پژوهشی توسط پايگاه تخصصی همكار انجام می شود.
8-3-    حمايت در نظر گرفته شده شامل موارد ذيل می باشد:
8-3-1- پرداخت نيمي از حقوق متقاضيان تا سقف 20  ميليون ريال (ماهانه) به‌مدت 12 ماه
8-3-2- پرداخت مبلغ 200 الي 400 ميليون ريال بسته به نوع و ارزشمندي پروژه به‌عنوان پاداش عملكرد درصورت توليد يك نمونه محصول و يا ثبت پتنت  امريكا و اروپا در انتهاي قرارداد با تصميم كارگروه تخصصي معاونت

ماده 9- حمایت از استادیاران جوان
9-1- اعضای هیات علمی پیمانی و یا رسمی مراکز آموزش عالی و پژوهشی معتبر کشور که بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور نگذشته باشد می توانند از این حمایت استفاده نمایند.
9-2- این حمایت شامل موارد ذیل می باشد:
-    بهره مندی از راتبه پژوهشی به مبلغ 200 میلیون ریال
9-3- گزينش و معرفی نهایی مشمولان حمايت از بين داوطلبان حايز شرايط با توجه به پيشينه و توانايي‌های علمی و پژوهشی توسط دفتر امور بین‌الملل بنیاد انجام می شود.

ماده 10- تسهيلات مسكن
10-1- برگزيدگان حمايت‌هاي پسادكتري و استادياران جوان مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.
10-2-اين حمايت شامل موارد ذيل مي‌شود:
-    ارائه تسهیلات وام خرید/ساخت مسکن تا سقف 1 میلیارد ریال

ماده 11: تعهدات معاونت
10-1-    بررسی شرایط و احراز صلاحیت پایگاه تخصصی همکار و عقد قرارداد با پايگاه تخصصی همكار براساس مفاد طرح
10-2-    اطلاع رسانی در مورد حمايتهای ارايه شده، دريافت تقاضاها و ارجاع آن‌ها به پايگاه تخصصی همكار از طريق سامانه همكاري با متخصصان و دانشمندان ايراني غيرمقيم
10-3-    تأمين منابع مالی لازم جهت انجام مفاد آئین نامه
تبصره 19: معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به استخدام محقق مشمول اين آئین نامه ندارد.
تبصره 20: معاونت هيچگونه تعهدي نسبت به ادامه حمايت تشويقي پس از گذشت زمان پيش بينی شده و يا پرداخت هرنوع وجهي با هر ماهيت به جز موارد ذکر شده به محقق و یا پایگاه ندارد.

ماده 12: تعهدات پایگاه تخصصی همكار
11-1-    تبیین ظرفیتها و اولویتهای پایگاه جهت تعریف طرح‌هاي پژوهشي و فناوري مشترک با محقق بصورت سالانه
11-2-    بررسي مدارک و مصاحبه با محقق براي تعيين صلاحيت عمومي و تخصصي وی با توجه به معيارهاي ارزيابي تعيين‌ شده از سوي معاونت و اعلام نتیجه نهایی بررسی به متقاضی و معاونت حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ارجاع پرونده متقاضی از سوی معاونت
11-3-    ارائه نامه درخواست به‌کارگیری محقق، همراه با قرارداد وي به معاونت جهت استفاده از تسهيلات حمايتي
11-4-    معرفي يك نفر از اعضاي هيئت علمي پايگاه تخصصي همكار به‌عنوان استاد ميزبان محقق به معاونت در طرح پسا‌دکتری
11-5-    فراهم کردن کليه امکانات مورد نياز مانند فضاي استقرار و امکانات آزمايشگاهي براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي محقق در مدت فعالیت وی در پایگاه تخصصی همکار
11-6-    ارائه گزارش نهايي پس از اتمام همکاری محقق به معاونت
11-7-    ارائه گزارش سخنراني‌ها و كارگاه‌هاي برگزار شده شامل موضوع، زمان، محل و مخاطبان
11-8-    معرفی یک نماینده تام الاختیار و علاقه‌مند به موضوع طرح جهت همکاری مشترک و پیگیری روند اجرای مناسب طرح در پایگاه

ماده 13: فرآيند درخواست، تأييد و ثبت نام محقق
12-1-    پركردن فرم ثبت‌نام شركت در طرح و ارائه پروپوزال اوليه، رزومه و ساير مدارك لازم توسط محقق
12-2-    ارزيابي و پذيرش محقق توسط استاد ميزبان در پایگاه تخصصی همكار
12-3-    ارسال نامه موافقت همکاري از جانب رئيس پایگاه تخصصی همكار به معاونت
12-4-    تأمين منابع لازم توسط معاونت

ماده 14: مدت زمان اجرا
قرارداد با پایگاههای تخصصی همکار براساس اين آئین نامه به‌ مدت دو سال داراي اعتبار است و تمديد آن پس از پايان مدت با توجه به عملکرد پایگاه، با توافق طرفين امكان‌پذير است.

ماده 15:  حل اختلاف
درصورت بروز اختلاف ميان طرفين در مورد هر يك از مفاد قرارداد و اجراي آن، ابتدا موضوع از طريق گفتگو و مذاكره ميان طرفين حل و فصل مي‌شود و در غير اين صورت نظر دفتر حقوقي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در موضوع مورد اختلاف فصل‌الخطاب است.

 ماده 16: تصويب و اجرا
اين آیین نامه مشتمل بر يك مقدمه، 16 ماده و 20 تبصره در تاريخ 01/10/1395 لازم‌الاجرا مي‌باشند.


 

 

 
 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی