طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
با توجه به موافقت نامه منعقده میان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (معاونت بین الملل) و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (اداره امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان کشور)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یکی از پایگاه های تخصصی مجری طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» انتخاب گردید. بر اساس این طرح، متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم می توانند در قالب اساتید مدعو و معین، محقق پسادکترا یا محقق فرصت مطالعاتی و یا جهت سخنرانی و کنگره علمی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز همکاری نموده و از مزایای طرح مزبور بهره مند شوند.
اساتید ایرانی 400 دانشگاه برتر دنیا، ایرانیان دانش آموخته در دوره های دکتری از یکی از 400 دانشگاه برتر دنیا و نیز متخصصان و کارآفرینان با سمت کارشناس، مشاور و یا مدیر در یکی از مراکز و شرکت های شاخص علمی فناوری خارجی می توانند با مراجعه به سامانه international.bmn.ir  و تکمیل فرم مربوطه و انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان هدف خود نسبت به ارسال تقاضا به معاونت فناوری ریاست جمهوری اقدام نمایند.
 
  
درخواست مزبور پس از بررسی و تایید اولیه توسط اداره امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان این معاونت به معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال می گردد و پس از بررسی در دانشکده ، مرکز تحقیقات، گروه آموزشی- پژوهشی مربوطه وارد مرحله عقد قرارداد با متقاضی می گردد.
قرار داد منعقده سپس به معاونت فناوری ریاست جمهوری ارسال و تامین اعتبار شده و منابع مالی مربوطه، در اختیار دانشگاه قرار می گیرد. با شروع به همکاری متقاضی با دانشگاه حقوق و مزایای مربوطه از طرف معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت خواهد شد.
از مهمترین مزایای این طرح می توان به موارد زیر اشاره نمود(منظور از پایگاه تخصصی همکار در متن زیر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد: 

الف) اساتید مدعو و معین (Adjunct Professors)

اساتید هر یك از 400 دانشگاه‌ برتر دنیا (بر اساس رده‌بندی برترین دانشگاه‌های دنیا كه سالانه توسط مجله ‌تایمز منتشر می‌شود) می‌توانند به مدت حداكثر 3 ماه از این تسهیلات استفاده نمایند. 
گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد
- اختصاص كمك هزینه سفر تا سقف 50 میلیون ریال 
- اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به پایگاه تخصصی همکار جهت پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و مالیات به اساتید به مدت حداكثر 3 ماه 
- تأمین محل اسكان اساتید توسط پایگاه‌ تخصصی همکار
ب) تسهیلات پسادکترا
دانش آموختگان دوره دکترا در یكی از 400 دانشگاه‌ برتر دنیا (بر اساس رده‌بندی برترین دانشگاه‌های دنیا كه سالانه توسط مجله تایمز منتشر می‌شود) كه ترجیحاً از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از 3 سال نگذشته باشد، می‌توانند به مدت یکسال از این تسهیلات استفاده نمایند. 
گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می شود.
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد
-  اختصاص مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به پایگاه تخصصی همکار جهت پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و مالیات به دانش آموخته به ‌مدت یک سال (به‌میزان حقوق استادیار پایه 1)
 -اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال به‌ پایگاه تخصصی همکار به ازای هر یك از مشمولان طرح به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری
 -اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پایگاه تخصصی همکار
سقف همکاری پایگاه تخصصی همکار از محل اعتبارات این طرح برابر 10 محقق پسا دكترا در هر سال است
پرداخت حقوق ماهانه به دانش‌آموخته منوط به تأیید استاد میزبان می‌باشد
درصورت نیاز پایگاه تخصصی همکار مدت زمان دوره پسا دكترا برای یك دوره یكساله دیگر قابل تمدید می‌باشد.
ج) حمایت از فرصت مطالعاتی
اساتید هر یك از 400 دانشگاه‌ برتر دنیا (بر اساس رده‌بندی برترین دانشگاه‌های دنیا كه سالانه توسط مجله‌تایمز منتشر می‌شود) می‌توانند به مدت 6 ماه تا یکسال از این تسهیلات استفاده نمایند.
گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس پروپوزال تحقیقاتی توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود. تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد
- اختصاص مبلغ معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در ایران به پایگاه تخصصی همکار جهت پرداخت حقوق، مزایا، بیمه و مالیات به اساتید به مدت 6 ماه تا یكسال 
- اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال بعنوان کمک هزینه مسافرت و اقامت به پایگاه تخصصی همکار 
- اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال به‌ پایگاه تخصصی همکار به ازای هر یك از مشمولان طرح به ‌عنوان اعتبار پژوهشی و فناوری سالانه 
- اختصاص فضای استقرار جهت بهره‌مندی از امکانات تخصصی و آزمایشگاهی، و مشاوره علمی و فناوری توسط پایگاه تخصصی همکار
 
د) حمایت از برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی
اساتید، متخصصان، كارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. 
گزینش مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و بر اساس موضوع پیشنهادی سخنرانی یا کارگاه توسط پایگاه تخصصی همکار انجام می‌شود
تسهیلات در نظر گرفته شده شامل موارد ذیل می‌باشد
- اختصاص كمك هزینه سفر تا سقف 30 میلیون ریال 
- اهداء هدیه‌ای به نشانه قدردانی(Honorarium) 
-  فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه یا سمینار در محیط تخصصی مناسب و با حضور دست اندرکاران علمی و حرفه‌ای مرتبط 
- در صورتی که مشمول حمایت، یکی از دانشمندان یا متخصصان برجسته جهانی باشد (که در زمینه علمی یا حرفه‌ای خود در سطح جهانی شناخته شده‌ است) حمایت‌های مالی فوق به دو برابر افزایش می‌یابد.
 
مقاضیان و علاقه مندان جهت ثبت نام در طرح و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت international.bmn.ir  مراجعه نمایید.

 

 
 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی