سایر ارتباطات بین المللی

تدوین راهکار، اجرا یا پیگیری اجرای سیاست های شورای عالی بین المللی سازی دانشگاه در خصوص افزایش رتبه جهانی دانشگاه در رتیه بندی های بین المللی، توسعه برنامه های تبادل دانشجو و استاد، حمایت از برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه ها و کنگره های مشترک بین المللی، معرفی هر چه بیشتر دانشگاه و امکانات آن در سطح جهانی، و زمینه سازی عقد تفاهم نامه دو جانبه در حاشیه کنگره های بین المللی (با توجه به حضور اساتید صاحب نام بین المللی در کنگره های دانشگاه) از اهم برنامه های این معاونت در توسعه ارتباطات بین المللی است.
با توجه به سیاست های کلی دانشگاه در خصوص توسعه ارتباطات بین المللی، معاونت بین الملل دانشگاه از اساتید و پژوهشگران  دانشگاه و صاحب نظران حوزه ارتباطات بین الملل جهت توسعه این گونه همکاریها دعوت بعمل می آورد.
تعیین امتیاز موثر در ترفیع و ارتقا برای اساتید فعال در زمینه  برقراری ارتباطات جهانی و آموزش بین الملل (پس از تصویب هیات ممیزه دانشگاه) از برنامه های معاونت بین الملل دانشگاه در سال 94 می باشد. این موضوع به ویژه برای اساتیدی که در آموزش دانشجویان دکترای عمومی خارجی به زبان انگلیسی مشارکت فعال دارند، اساتیدی که در جذب  دستیاران تخصصی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارجی فعالیت موثر می نمایند،  و اساتیدی که در عقد تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری بین المللی به عنوان رابط اجرای تفاهم نامه همکاری می کنند پر رنگ تر خواهد بود. 
همکاریهای بین المللی

 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی