برنامه اساتید مدعو
(
Visiting Professors -Inbound)

بر اساس مصوبه شورای عالی بین الملل سازی دانشگاه، دانشمندان و متخصصان شناخته شده غیر ایرانی و نیز اساتید و دانشمندان برجسته ایرانی غیر مقیم می توانند به عنوان اساتید مدعو (Visiting Professors) دانشگاه علوم پزشکی با این دانشگاه همکاری نمایند. پیشنهاد در خصوص اساتید کاندیدای Visiting Professor  بایستی توسط یکی از گروه های آموزشی یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه به معاونت بین الملل ارسال شود (به همراه یک نسخه ار رزومه، سوابق فعالیت های برجسته پژوهشی، آموزشی یا درمانی و دلایل ارائه پیشنهاد).
با انجام هماهنگی با معاونت های آموزشی، پژوهشی یا درمانی و نیز هیات اجرایی جذب، ابلاغ استاد مدعو توسط ریاست  دانشگاه برای یک بازه زمانی مشخص صادر می گردد.

کره زمین- اساتید مدعو
اسامی اساتید مدعو دانشگاه از طریق همین صفحه و نیز وب سایت انگلیسی معاونت بین الملل دانشگاه اعلام می گردد. اساتید مزبور در بازه زمانی اعتبار ابلاغ صادر شده، هر سال  با هماهنگی گروه یا مراکز تحقیقاتی معرفی کننده ایشان با حضور در دانشگاه نسبت به برگزاری دوره های آموزشی، پژوهشی و یا انجام  پروسیجر های درمانی مشترک با هدف انتقال دانش مربوطه اقدام می نمایند. تسهیلات سفر و اقامت اساتید مزبور در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به زودی از طریق همین صفحه اعلام می گردد.
 
 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی