اساتید بین المللی دانشگاه
(
Visiting Professors -Outbound)

اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به عنوان استاد مدعو (Visiting Professor) دانشگاه های معتبر بین المللی نیز فعالیت می نمایند از مهم ترین سرمایه های دانشگاه در برقراری همکاری های مشترک بین المللی محسوب می شوند. در رتیه بندی های جهانی سهم مهمی از امتیازات قابل کسب توسط هر دانشگاه به این امر اختصاص یافته است.

اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در  این زمینه فعال می باشند، لازم است ضمن مستند سازی همکاری خود با دانشگاههای دعوت کننده، حکم صادره توسط دانشگاه  مقصد را در اختیار معاونت بین الملل دانشگاه قرار دهند.
اسامی و احکام اساتید بین المللی دانشگاه Visiting Professors-Outbound)) که مستندات مربوطه را در اختیار این معاونت قرار دهند، از طریق همین صفحه و نیز وب سایت انگلیسی معاونت بین الملل دانشگاه منتشر می شود. 
اختصاص امتیازات تشویقی و حمایتی به اساتید بین المللی دانشگاه در دستور کار معاونت بین الملل دانشگاه است.

کره زمین- اساتید مدعو
 
نشانی ما: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه ششم، معاونت بین الملل دانشگاه
تلفن تماس: 32122884-071
فاکس: 32356996-071 
پست الکترونیک:
gsia@sums.ac.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق به
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.

پیوندهای مفید:
حوزه امور بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران 
معاونت بین الملل دانشگاه تهران

سایت ملی Education Iran


وبسایت سایر معاونت ها:
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت آمورشی

معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت فرهنگی و دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا و دارو
معاونت بهداشتی                                                               
خدمات:
اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
سامانه کارمند
حضور و غیاب کارکنان

فیش حقوقی